Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

.ޚަބަރު rss

ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓައެއް ނުލަން، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ފުލުހުންComments Off on ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓައެއް ނުލަން، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ފުލުހުން

2016 ,December 24

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓާނުލާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ ރިލްވާނުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓާނުލާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ […]

60 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 20 ޓަނު ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި، މިއީ އެންމެ ބޮޑު ޑްރަގް ބަސްޓް!

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން އަތުލައި ނުގަނެވޭހާ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަފްޣާނިސްތާނުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެއްއޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޑްރަގް އަތުލައިގަތް މިއޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީއީއޭ) އާއި އަފްޣާނިސްތާންގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެންނެވެ. މިއޮޕަރޭޝަންގައި ވަނީ 20 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައެވެ. މިތަކެތީގެ އަގު 60 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހިމެނެނީ ހެރޮއިންނެވެ. އެއީ 6.4 ޓަނުގެ ހެރޮއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރިސްޓަލް […]

The Lie We Live

The Lie We Live

At this moment you could be anywhere, doing anything. Instead you sit alone before a screen. So what’s stopping us from doing what we want? Being where we want to be? Each day we wake up in the same room and follow the same path, to live the same day as yesterday. Yet at one time each day […]

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑުމަގާއި ހުރަސް މަގުގައި އާބައްތި ދަނޑި އާއި ބައްތި ޖަހައިފިއެވެ. އެގޮތުން އާ ބައްތި ޖަހާފައި ވަނީ މީދޫގެ ހުރަސް މަގާއި ހުޅުދޫގެ ހުރަސްމަގުގެ އިތުރުން ދެއަވަށަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ބޮޑުމަގުގައެވެ. އާ ބައްތިތައް ޖަހާފައިވަނީ ކުރިން ބޮޑުމަގުގެ މެދުގައި ޖަހާފައި ހުރި ބައްތި ދަނޑިތައް ނެގުމަށްފަހު މަގުގެ ދެފަރާތައް ވާ ގޮތަށެވެ. އަލަށް ޖަހަފައިވާ ބައްތިތަކަކީ ހުޅުމީދޫ އަށް ގެނެސް ފައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެއްޗެހިތަކެވެ.


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް