Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފިލްމް ތަކުން rss

މަދޫރީގެ މުޖައްސަމާގެ ފަރުދާ މާދަމާ ކަހާލެވޭނެ

މަދޫރީގެ މުޖައްސަމާގެ ފަރުދާ މާދަމާ ކަހާލެވޭނެComments Off on މަދޫރީގެ މުޖައްސަމާގެ ފަރުދާ މާދަމާ ކަހާލެވޭނެ

2012 ,March 6

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން ގައި ހުންނަ މެޑަމް ޓްސޯޑް މިއުޒިޔަމް ގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރިންގެ އުތުން ހަދާފައިވާ މުޖައްސަމާ ( ސްޓަޓޫ) ތަކުގެ ތެރެއަށް ފިލްމީ ތަރި މާދުރީ ޑިކްޝިޓްގެ މުޖައްސަމާ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މާދޫރީ ޑީކްޝިޓްގެ މުޖައްސަމާއިން ފަރުދާ ކަހާލެވޭނީ މިހިނގާ މާރޗްމަހުގެ  ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ. މާދުރީ ޑިކްޝިޓް އޭނާގެ މުޖައްސަމާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކާ މިހިނގާ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ލަންޑަނަށް ދާނެއެވެ.      

ހެއަރކެއަރ ވޮއިސްއޮފް މޯލްޑިވްސް 2011 ގެ އެއްވަނައަށް ހަސަން ޠޮލާލް ހޮވިއްޖެ

ހެއަރކެއަރ ވޮއިސްއޮފް މޯލްޑިވްސް 2011 ގެ އެއްވަނައަށް ހަސަން ޠޮލާލް ހޮވިއްޖެ

އެއްވަނަ ލަވަކިއުންތެރިއަކަށް އެއްލައްކަރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއަރ ކެއަރ ވޮއިސްއޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2011 ގެ އެއްވަނަ ލަވަ ކިއުންތެރިއަކަށް ހަސަން ޠޮލާލް ހޮވިއްޖެ . ހަސަން ޠޮލާލް އެއްވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ރޭ ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް ޝޯވގައި އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހިމް (ދޮންބެއާއި) ވާދަކޮށްގެން އެއްވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. މިމުބާރާތުން ދެވަނައަށް ހޮވުނު ދޮންބެއަށް ހެއަރކެއަރގެ ފަރާތުން ދިހަހާސްރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވެެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށްވެސް ހަސަން ޠޮލާލަށާއި ދޮންބެއަށް އަގުހުރި އެތައް އިނާމތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ބަޑޮސް […]

އައްޑޫ ސިޓިގެ ހިތަދޫގައި  އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަނީ

އައްޑޫ ސިޓިގެ ހިތަދޫގައި އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 1 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ. ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސްގެ ޗެއަރމަން އަހުމަދު ޒަރީރުވިދާޅުވީ އަލަށް ބަހައްޓާ މިޖަނަރޭޓަރުގެ ސަބަބުން އެސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގެޔަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ބަހައްޓަމުންދާ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓް ދީފައިވާ އަވަށްތަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މެދުކެޑުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. […]