Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ކޮލަމް rss

އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާން

އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާންComments Off on އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާން

2013 ,October 8

އިސްލާމީ ތާރީހުގެ ތެރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ފެނިގެން ދިޔަ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އެތެރޭގެ ބައިބައިވުންތަކުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ބަލިކަށިވެ ވީރާނާވެގެން ދިއުމެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ މީލާދީން 11 ވަނަ ޤަރުނުގެ އަލް-އަންދަލުސް (މުސްލިމް ސްޕެއިން) ގެ ޠާއިފާގެ ޒަމާނެވެ. މީލާދީން 700ގެ އަހަރުތަކުގައި އުމަވީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުން އަލް-އަންދަލުސް ގާއިމު ވެފައިވަނީ ބާރުގަދަ އަދި ތިޔާގި ޕްރޮވިންސްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  މީލާދީން 750ގެ އައްބާސީ އިންޤިލާބަށް ފަހު އަލް-އަންދަލުސް ވެގެން […]

އައްޑޫ އަތޮޅު މީދޫ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނީ ޔައުމިއްޔާއެއް.

އައްޑޫ އަތޮޅު މީދޫ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނީ ޔައުމިއްޔާއެއް.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮތް އައްޑޫ އަތޮޅުގެ 6 ރަށުގައި މީހުން ދިރި އުޅެމުން ދާ އިރު، މީދޫ އާއި ހުޅުދޫ އަކީ އެއް ފަސްގަނޑަކަށް އޮތް ދެރަށެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ކުރި ރަށަކީ ވެސް މީދޫ ކަމަށް ބައެއް ތާރީޚް ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ބުނެއެވެ. އައްޑު އަތޮޅު މީދޫ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން، އަދި އެންމެ ކުޑަ އިރުއްސުރެން އުޅެ ބޮޑުވި ރަށެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުން ފިލައިގެން […]

ދެފުއްކެހެރި   : މަރުގެ އަދަބު

ދެފުއްކެހެރި : މަރުގެ އަދަބު

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވިގެން މިދިޔައީ މި ވެބް ސައިޓް ވެސް އާ އުންމީދު ތަކަކާ އެކު އާ ގޮތަކަށް އިތުރު ބަދަލު ތަކަކާއެކު މި ދުވަހާ ކުރިމަތި ލަމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން މި ސައިޓްގައި ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން ދިޔަ ކޮލަމެއް ކަމަށްވާ ‘ދެފުއްކެހެރި’ ކޮލަމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޤަސްދު ކުރަމެވެ. މި ކޮލަމްގައި އަޅުގަނޑު މި ލިޔަނީ އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ދެފުއްކެހެރި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު […]

ތިބާ ފަހެ، ނަމާދު ކުރާނީ ރަމަޟާންމަހު އެކަނި ހެއްޔެވެ؟

ތިބާ ފަހެ، ނަމާދު ކުރާނީ ރަމަޟާންމަހު އެކަނި ހެއްޔެވެ؟

އެއްމެހައި ޙަމްދާއި ޘަނާ ޙައްގުވެގެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހައްދާ ގެންގުޅުއްވާ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމުގައި އެދެނީވެސް އެފަރާތުގެ ކިބައިންނެވެ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހިދާޔަތު ދެއްކެވި މީހަކު މަގުފުރައްދާނެ މީހަކުނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަނލާގެ މަގުފުރެއްދި މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނޭ މީހަކުވެސް ނުވާނެއެވެ. މާތްﷲއީ ޙައްގުގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމްއަކީ މާތް ﷲގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި ރަސޫލާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ. މި އިންސާނާ ހެއްދެވުގެންވަނީ ކީއްކުރަންތޯ ބައެއްފަހަރު އަމިއްލަނަފުސާ ސުވާލުކުރެއެވެ. މާތް […]


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް