Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފަތްފުށް: January, 2013

ކޮންމެ ރެޔަކު އުސްފަސްގަނޑުގައި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ – ޗެއަރޕާސަން

ކޮންމެ ރެޔަކު އުސްފަސްގަނޑުގައި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ – ޗެއަރޕާސަން

މީގެ ފަހުން ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނޭކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ