Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފަތްފުށް: May, 2013

ހުއްދަނުނަގާ ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނަ ކުރާ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

ހުއްދަނުނަގާ ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނަ ކުރާ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ފާނަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓު ކޮށްފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ގެޒެޓު ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވަނީ ފާނާގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނީ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމަށާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި، އެކުއާކަލްޗާ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސައްހަ ލައިސެންސެއް ނަގައިގެނެވެ. އަދި ލައިސެންސެއް ނެތި […]

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ރައީސް ވަހީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ރައީސް ވަހީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން، ގޮތްދޫނުކޮށް ތިބޭތިބުން ރައްޔިތުން ބަލާނުގަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޑރ.ވަހީދުގެ ގައުމީ އިއްތިދު ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަންހެދި ޕާޓީތަކާއެކު އެކޯލިޝަނުން ފުރަތަމަ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ސަބަބު ތަކަކަށްޓަކައި އެދެ ސިޓީގެ […]

ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ދެމުން ގެންދިޔަ އިންޑިއާ ފިރިހެން ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ދެމުން ގެންދިޔަ އިންޑިއާ ފިރިހެން ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ދެމުން ގެންދިޔަ އިންޑިއާ ފިރިހެން ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުހަންމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 26 އަހަރުގެ ސަތީސް ރާޖު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ އެ ތައުލީމި މަރުކަޒުގައި ކޮމްޕިއުޓާ ސްޓަޑީސް ކިޔަވާދޭން އުޅޭ ޓީޗަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުރީ، ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ނޫރާނީގޭ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. […]

މިސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ބުނެފި

މިސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ބުނެފި

ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު ޕީޕީއެމުން ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަބުދުﷲ ޔާމީނާއި ރަނިން މޭޓު ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އިންތިގާލީ އިންތިޒާމަކަށް ދިއުމަށް އެޕާޓީން ތާއިދު ނުކުރި ނަމަވެސް ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭނީ އިންސާފާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އިންތިގާލީ އިންތިޒާމަކަށް ގޮވާލައްވާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަރުޖަމާ ގަބޫލު […]

ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަކީ އެމްޑީޕީ އިން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެއްނޫން: ގާސިމް

ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަކީ އެމްޑީޕީ އިން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެއްނޫން: ގާސިމް

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަކީ އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމު އިބުރާހީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ ށ.ގޮއިދޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާސިމު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ވޯޓު ނުދޭ ބަޖެޓަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ އެމީހުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް […]

ރެސިޕީ: ޗިކަން ސަލަޑް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ރެސިޕީ: ޗިކަން ސަލަޑް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ބޭނުންވާނެތަކެތި: 2 ޖޯޑު ކުކުޅު މަސް (ކުދި ކޮށް ކޮށާފައި ލޮނުކޮޅެއްލައިގެން ފެނު ކައްކާފައި) ކުޅިރަހަދޭ ވަރަށް ގިތެޔޮ މިރުސްކޮޅެއް 5 ޒައިތޫނި (އޮލިވްސް، ފެހި) ކުދި ކޮށް ކޮށާފައި 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފެހި އާފަލު (އޮށްނެގުމަށްފަހު ކުދި ކިޔުބްވާ ގޮތަށް ކޮށާފައި) 3 ފަތް ލެޓިއުސް (ކުދި ކިޔުބްވާ ގޮތަށް ކޮށާފައި) 5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މަޔޮނައިޒް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި 2 ސައިސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް ލޮނު އަދި […]

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޖުވާ ކުޅެން ތިބި ބިދޭސީ ބަޔަކު ރެއިޑް ކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޖުވާ ކުޅެން ތިބި ބިދޭސީ ބަޔަކު ރެއިޑް ކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ޖުވާކުޅެން ތިބި ބިދޭސީންގެ ބަޔަކު ރެއިޑްކޮށް ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 01:50 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ސ. ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ޖުވާ ކުޅެން ތިއްބާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ބިނދޭސީންގެ 09 ފިރިހެނުންނެވެ. ފުލުހުން އެގެއަށް ދިޔައިރު މި މީހުން ޖުވާ ކުޅެން ތިބި ތަނުންނާއި އެގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު […]

އެމްޑީޕީގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު، ހުޅުމީދޫގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު، ހުޅުމީދޫގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އެގްރިވިޔަފާރި” ހެއްދި އެތިކޮޅު ދޭ ކިރާލަން، ވަގުތުން ފައިސާ ދޭ” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމީދޫގައި އިފްތިތާޙްކޮށް ފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ށ. މިލަންދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު މިރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި މުޚާޠަބްކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަލީ ރިޒާ ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމަކީ ފަގީކުރުން ކުރާ ނުވަތަ ނިކަމެތިންކުރާ ނުވަތަ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރަން ނުލިބޭ […]

ވައިފައި ރައުޓަރގެ ޕާސްވޯރޑް ބަދަލު ކުރައްވާ

ވައިފައި ރައުޓަރގެ ޕާސްވޯރޑް ބަދަލު ކުރައްވާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ ގޭބިސީ ތަކުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަނީ ވައިފައި ކޮށްގެންނެއެވެ. ބައެއް ގޭގޭގައި ސެކިއަރ ކޮށް ވައިފައި ހުންނައިރު ބައެއް މީހުން ފަސޭހައަކަށް ވައިފައި ޕާސް އެއް ބޭނުން ނުކުރެއެވެ. ސެކިއަރ ކޮށް ވައިފައި ހުއްޓަސް އެ ޕާސް ފަޅާލާ އެ ގެއަކުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ވައިފައި ބެނުން ކުރުމަކީ މިހާރު މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެއެވެ. ހެކަރުން ވަނީ އެފަދަ ކަންތައް ކުރުމަށް ހާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރ ތައް އިންޓަރނެޓް އަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. […]

ގޫގުލް މެޕްސް ބޭނުން ކޮށްގެން 23 އަހަރު ފަހުން ޗައިނާގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިގެ ހޯދައިފި.

ގޫގުލް މެޕްސް ބޭނުން ކޮށްގެން 23 އަހަރު ފަހުން ޗައިނާގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިގެ ހޯދައިފި.

  ލުއޯ ޖަންގެ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ ފަސްއަހަރުގައި އާއިލާ އާއި ވަކިވާން ޖެހުނީ އޭނަ ސްކޫލަށްދަނިކޮށް، ޗައިނާގައި ކުދިން ވަގަށް ނަގާ ބަޔަކު އޭނާ ވަގަށް ނެގުމުންނެއެވެ. ޗައިނާގެ ސިޗުއާން ޕްރްވިންސް ގެ ސްކޫލް ކައިރިން ލުއޯ ވަގަށް ނެގި މީހުން އޭނާ ގެންގޮސް ވިއްކާލާފައި ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ މޭލެއް ދުރުގައި ވާ ފުޖިއަން ޕްރްވިންސް ގެ، ކުދިން އެޑަޕްޓް ކުރަން ބޭނުން ވެފައި ތިބި ބަޔަކަށެއެވެ. 1.3 ބިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ […]