Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފަތްފުށް: November, 2014

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށާ ފާރު ހެދުމަށް އެސްޓީއޯއިން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށާ ފާރު ހެދުމަށް އެސްޓީއޯއިން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިގެން ފާރެއް ރޭނުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އާދަމް އާޒިމް އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ހުޝާމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯއިން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަކެތި […]