Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފަތްފުށް: December, 2016

ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓައެއް ނުލަން، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ފުލުހުން

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓާނުލާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ ރިލްވާނުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓާނުލާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ […]

ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށް

ތިރީގައިވާ ލިއުމަކީ މިފޮޓޯގައިވާ އަހުމަދު ފިރާގު 18 އޯގަސްޓް 2013 ގައި އޮންލައިން ނިއުސް ” ލިކްރޯޑް” އަށް ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުމެއް —————————————————————————————————————– 1945ގައި ދެވަނަބޮޑުހަގުރާމަ ނިމި އިގިރޭސި ސިފައިން ސ.ގަމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށްފަހު ހިތަދޫ ގެ މާމެންދޫ ގައި ވަޒަންވެރި ކުރެވުނު ގަމުގެ އަސްލު ރަށްވެހިން 1948 ގައި ދަވްލަތުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެބުރި ވަޒަނަށް އައެވެ، އެއީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އަލްހާއްޖު ޢަބުދުލްމަޖީދު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މުޝްތަޝާރުލް އައުޡަމު ކަމުގެ ދަށުން ސުމުއްވުލް އަމީރު […]

60 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 20 ޓަނު ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި، މިއީ އެންމެ ބޮޑު ޑްރަގް ބަސްޓް!

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން އަތުލައި ނުގަނެވޭހާ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަފްޣާނިސްތާނުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެއްއޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޑްރަގް އަތުލައިގަތް މިއޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީއީއޭ) އާއި އަފްޣާނިސްތާންގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެންނެވެ. މިއޮޕަރޭޝަންގައި ވަނީ 20 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައެވެ. މިތަކެތީގެ އަގު 60 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހިމެނެނީ ހެރޮއިންނެވެ. އެއީ 6.4 ޓަނުގެ ހެރޮއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރިސްޓަލް […]