Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ޝައިޚް އަޙްމަދް ނިޒާމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސް “ﷲ އަށް ނަޞްރު ދޭ ބަޔަކަށްވާށެވެ.” މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ކަމުގައިވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްހިދީންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްއޮފިޝަލަކު “ދިއިސްލާމް” އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މިދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދް ނިޒާމް އެވެ. ދަރުސް އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) 20:30 ގައި ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ހުންނަ  ސ. އަތޮޅު މަދުރަސާގައެވެ.

ޝައިޚް ނިޒާމް  ދަރުސް ދެއްވާނީ “ﷲ އަށް ނަޞްރު ދޭ ބަޔަކަށް ވާށެވެ.” މި މައުޟޫއަށެވެ.

މިދަރުސަށް އެއަވަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ދައުވަތު ދެއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ނުފޮނުވޭ.