Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ސަލާމަތްކަން އޮތީ ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކޮށް ޙައްޤަށް ވަޞިއްޔަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.

މާނައީ: “ޒަމާން (އެބަހީ: ވަޤުތު) ގަންދެއްވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާވަނީ ހަލާކެއްގެ ތެރޭގައިކަން ކަށަވަރެވެ. އެއީ އީމާންވެ، ޞާލިޙް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކޮށް، ޙައްޤަށް ވަޞިއްޔަތްކޮށް އަދި ކެތްތެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރި މީހުން މެނުވީއެވެ.”

(ސޫރަތުލް ޢަޞްރު)

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ނުފޮނުވޭ.